atölye & ATOLYE

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Hazırlık Kursları

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakülteleri Hazırlık Kursları

Nasıl Hazırlanmalıyım?

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültelerinin giriş sınavlarında kullanılan temel yöntem aynı olmakla beraber, bu sınavlar okuldan okula farklılık gösterebilirler. Temel yaklaşım;  öğrencinin çizim ve tasarım bilgisini / yeteneğini ölçmek üzere hazırlanmış uygulamalı ve birkaç aşamalı sınavlardır.

Bu sınavlar, Görsel sanatlar bölümlerinde model çizimi, tasarım bölümlerinde imgesel ve kompozisyon çizimleri olmak üzere yine okula göre farklılıklar gösterir.

Sınava girecek öğrenci yüksek öğretim sınavına girerek okul için gereken baraj puanı aldıktan sonra bu sınavlara katılabilir.Önceden temel eğitim almamış öğrenci için ortalama iki senelik bir çalışma süresine ihtiyaç vardır. Güzel sanatlar liselerinden üç yıllık eğitimle gelen öğrencilere göre çok zayıf kalmaması için bu süre gereklidir.

Öğrenci,  sınava hazırlık süresi boyunca; imgesel, model ve kompozisyon konularında sistemli etüdler yapmalı ve bakış açısını zenginleştirmelidir.

Soner Göksay’ın çalışma sistemi:

Sanatçı,  öğrencinin okumak istediği okul ve bölümle ilgili olarak yaptığı öngörüşme sonrası, öğrenciye uygun bir program belirler. Haftada bir ya da iki gün seçenekli çalışmalar sınava iki ay kala hızlandırma şeklinde isteğe bağlı olarak 4 güne çıkarılır.

Sanatçı, küçük gruplar halinde (4-6 öğrenci), her öğrenci ile doğrudan ilgilenerek, soru yanıt sistemli bir atölye çalışması yürütür. Portfolio hazırlığı konusunda, amaca yönelik olarak  programlandığı, eleştirel bir çalışma yöntemi vardır.

Sanatçı imgesel tasarlama konusunda çok özel yöntemler geliştirmiş, kavramsal çağrışımlardan somut imgelere geçişin çalışmalarını uygulamalı olarak yaptığı derslerle üniversite ve atölye ortamlarında ilgi çekmiştir.

Atölye ortamında profesyonel modeller ile çalışan sanatçı, isteğe bağlı olarak figüratif çalışma ve beden dili (imgesel için) konularında ek seanslar açmaktadır.

atölye & ATOLYE / Soner Göksay ;

Temel Çizim / Temel Tasarım / Model Etüdleri / İmgesel Geliştirme / Portfolio Hazırlığı /  Resim Malzeme ve Teknikleri / Resim Restorasyon ve Konservasyonu konularında deneyimlidir.

 

Reklamlar